Lucas 1:26-38

"En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de  vrouwen. 

En zie u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden en God, de Heere, zal Hem de  troon van Zijn vader David geven.."

**************************

 

 

Rating: 0 sterren
0 stemmen