Hij leeft!

Bron:www.turnbacktogod.com

Heer, als ik hoor naar Uw woorden,

als ik hoor, naar wat U zei,

dan weet ik onder miljoenen,

is er vergeving ook voor mij.

 

En Uw doorboorde handen,

ze deden niets dan goed,

Heer, Uw doorboorden handen

bedekt met Heilig Bloed.

 

En U riep er om de Vader,

U riep, maar Hij hoorde niet

en onder helse smarten

was U alleen met Uw verdriet.

 

En men zat er en men lachte

en dobbelde om Uw kleed,

men hoonde en men bespotte

terwijl U daar zo leed!

 

 

 

 

 

Lucas 24:5.

"Waarom zoekt u de Levende bij de doden?

Openbaring 1:18.

"Ik ben de Eerste en de Laatste

en de Levende en Ik Ben

dood geweest en zie,

Ik ben levend tot in alle eeuwigheid".

****************************************************************

 

 

 

Rating: 0 sterren
0 stemmen