Koningskind, kom bij de Vader

Hij wil je helpen deze dag,

je bent bekleed met gunstbewijzen

met autoriteit en met gezag!

 

Hij heeft je gekroond met glorie

en haast aan engelen gelijk,

Hij laat je heersen en regeren

over heel Zijn Koninkrijk.

 

Alles ligt onder jouw voeten

God gaf je een sterk fundament,

omwille van de tegenstanders

zodat zij weten wie jij bent!

Psalm 8:3, 6-7

"Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen

hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders,

om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden."

************************

"Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van Uw handen, U hebt alles onder zijn voeten gelegd..."

**************************

Je bent een kostbaar Koningskind

God verheugt Zich over jou

en in Zijn Zoon de Geliefde

toont Hij jou Zijn grote Trouw!

 

Dát is jouw positie

Goddelijk Koningskind,

niets kan je scheiden van de Vader

want je bent door Hem bemind!

Els Hengstman-van Olst.