Alle zonden van de wereld

werden bij 't kruis gelegd,

de vloek van God over ons

kwam neer op de Koning Knecht.

 

En zelfs de moordenaar aan 't kruis

bedekt met vele wonden

beleed op het laatst zijn schuld

en kreeg vergeving van zijn zonden.

 

Want zo zei hij tegen Jezus:

"oh denk toch ook aan mij

straks in Uw Koninkrijk

verlos mij en maak mij vrij!" 

 

En Jezus hangend onder smarten

was vol medelijden ondanks pijn,

"Ik zeg je" sprak Hij met Liefde

"heden zul je met Mij in 't Paradijs zijn!"

Els Hengstman-van Olst.

 

 

Lukas 23:33-43