Bijbelse personen.

Genesis 2:7.

"....toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen".

**********************************************