Ik zag een lief klein lammetje,

het huppelde in de wei,

ik moest er zo om lachen

en het maakte mij zo blij!

 

Zo was U ook Heer Jezus,

Uw Vaders Troetelkind,

spelend voor Gods aangezicht,

zozeer door Hem bemind!

 

Het lammetje in de weide,

dat groeide heel erg goed,

het kreeg veel melk en lekkers,

zoals een herder doet!

 

Maar het Lam van God was anders,

Hij was Gods Lieveling,

Hij bracht ons door zijn lijden,

genade, hoop en vergeving!

 

Nu is Hij voor óns de Herder,

Hij voedt ons met Zijn Woord

en wij zijn nu Zijn schaapjes,

precies zoals het hoort!

 

Want door Zijn volmaakte offer,

zijn wij  Gods lieveling

en ook Zijn troetelkinderen,

verzegeld met Gods ring!

                                        Els Hengstman-van Olst.

 

Gods Lieveling!

Spreuken 8:30-31

"...was Ik bij Hem, Zijn Lievelingskind,

Ik was dag aan dag Zijn bron van blijdschap,

te allen tijde spelend voor Zijn aangezicht, al spelend in de wereld van Zijn aardrijk.

Mijn bron van blijdschap vond Ik bij de mensenkinderen".

***********************************

 

                                                                                          

Rating: 5 sterren
1 stem