Liefde is  de beste  

                     schoonheidsbehandeling!

                  

Wie liefheeft,

ziet zelfs mogelijkheden

in het onmogelijke!

1 Corinthiërs 13:7.

"alles bedekt zij,

alles gelooft zij,

alles hoopt zij,

alles verdraagt zij".

Degene die de liefde het minst verdienen, hebben er het meest behoefte aan!                  

Mattheus 5:44.

  "Maar Ik zeg u:

    Heb uw vijanden lief en

    bidt voor wie u  vervolgen".                                                         

==============================

Liefde heeft alles te maken

met je wil:

het gaat niet om je beste bedoelingen,

maar om je inzet!

1 Johannes 3:18.

Kinderkens, laten wij

liefhebben, niet met het

woord of met de tong,

maar met de daad en

in waarheid"!

Spreuken 15: 13a."

"Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk"!

Liefde is HET fundament

en de hoeksteen

van ons leven.

 

1 Corinthiërs 13:5

"....maar had de liefde niet,

het baatte mij niets!"

==============================================

 

Uit: Bijdehand boekje over liefde.

================================================================================================

Rating: 0 sterren
0 stemmen