Dappere Held!

 

Kom strijder, kom en sta nu op

en trek jouw harnas aan,

de hele wapenrusting is van God,

daardoor kun jij ten strijde gaan!

 

 

Houd moedig stand, jij dappere held,

jouw middel omgordt met de waarheid,

geen leugen zal je dan nog treffen,

tijdens jouw geestelijke strijd!

 

Efeze 6: 10-18.

Richteren 6:12.

"Toen verscheen de Engel van de Heere aan hem ((Gideon):

De Heere is met u, strijdbare held!"

Je kreeg een schild van geloof,

waardoor vurige pijlen wijken

en draag de helm van zaligheid

waardoor je op God mag lijken!

 

 

Trek schoenen aan van Vrede,

waarmee je mensen bereikt,

 jouw wapenrusting is krachtig,

wat uit 't zwaard van de Geest wel blijkt!

 

Bid ook bij elke gelegenheid

met smeking in de Geest,

want met de hele wapenrusting aan

gebruikt God jou het meest! 

Els Hengstman-van Olst.

 

 

Rating: 5 sterren
1 stem