Johannes 3:16.

"Want zo lief heeft God de wereld gehad,

dat Hij zijn eniggeboren Zoon

gegeven heeft, opdat ieder

die in Hem gelooft, niet verloren gaat,

maar eeuwig leven heeft!".