Mijn lieve kleine Jezus,

-zacht kuste ze zijn hoofd-

dat jij nú bent geboren,

die zolang al is beloofd!

 

Dat ik jouw moeder nu mag zijn,

zolang jij hebt te leven,

ik weet wel wat de Engel zei,

jij zal eens jouw leven geven!

 

 

Ik zie jouw kleine handjes,

wie raak jij daar mee aan,

misschien een kromme, lamme man,

zodat hij weer kan gaan?

 

En dan jouw lieve oogjes,

wat zullen ze straks zien,

zieke, dode mensen,

demonen zelfs misschien?

 

Maar één ding weet ik zeker,

jij bent De Zoon van God,

wat er ook gebeuren zal,

jij zal leven volgens Zijn gebod!

 

Een pijn zal mij ooit treffen,

een diep, diepe smart,

Simeon heeft mij dat verteld,

een zwaard, diep in mijn hart.

 

Maar ik vertrouw Hem op Zijn woord,

Hij weet wel wat Hij doet,

hoe het ook verlopen zal,

God geeft mij altijd moed!

Maria.

**************************

 

 

 

 

 

Els Hengstman-van Olst.

 

====================================================================================

Lukas 2: 34.

En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, Zijn moeder:

"Zie, dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot teken dat tegengesproken zal worden,

-ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan-"

==============================================================

Rating: 5 sterren
1 stem