Een zomers buitje.

Een zomers buitje trekt voorbij

druppels spatten rond,

'k ben blij met wat hemelwater

het is goed voor de grond.

 

In de lucht verschijnt opeens

een regenboog vol pracht,

vele schitterende kleuren

door de Vader eens bedacht.

 

Vogels beginnen zacht te zingen

de regen deed zo goed,

alles ademt schoonheid uit

en geurt zo heerlijk zoet.

Romeinen 1:20

"Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien...

****************************

 

De natuur herademt

mens en dier geniet,

maar bovenal dat ieder

Gods Handwerk hierin ziet!

 

Hij wil ons ook verfrissen

net als de natuur,

met zijn Geest bedauwen

elke dag en ieder uur!

Els Hengstman-van Olst.