Spreuken.

Alles wat niet Eeuwig is,

*******************************************

is voor Eeuwig waardeloos!

****************************************************

 

 

Gebed is de sleutel

 

 

 

 

van de ochtend

 

 

 

 

 

en de grendel

 

 

 

 

 

 

 

 

van de avond!

 

 

************************************************

***********************************************

Vertel God niet alleen hoe groot je probleem is............

 

.......maar vertel je probleem hoe groot God is!

***************************************************************************************************

In het leger van satan, heerst de dienstplicht.....

 

........het leger van Christus bestaat uit vrijwilligers!

****************************************************************************************************

 

 

In Gods winkel, ligt alles op de onderste plank........

.......je moet knielen om het te krijgen!

***************************************************************************************************

***************************************************************************************************

Als je niet kunt slapen, ga dan geen schaapjes tellen.....

 

 

 

 

......maar ga met de Herder praten!

                                                                                                                         www.turnbacktogod.com

***************************************************************************************************

***************************************************************************************************

Heb uw vijanden lief als uw vrienden, dan zult u Gods vriend zijn.

-----------------------------------------------------

Heb hen lief, die u in hun wezen

vreemd zijn en u zult dicht aan Gods hart leven.

-----------------------------------------------------

Heb hen lief, die u van nature niet liggen en geef hun een plaats in uw hart, dan zal God u in Zijn hart opnemen.

-----------------------------------------------------

Doe wel aan hen, die u haten, dan zal God u met liefde overladen

-----------------------------------------------------

Nodig hen uit, van wie u een afkeer hebt, dan zal God de deur naar zijn heerlijkheid wijd voor u opendoen!

-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dank steeds voor de kleinste dienst en vriendelijkheid, die u van anderen ontvangt, dan zal God u eenmaal danken voor de kleinste diensten en liefde bewijzen, die u Hem gaf!

 

Bid veel voor hen, die u kwetsen en beledigen, dat zal God in de Hemel u rijk vergelden.

-----------------------------------------------------

Verdraag hen, die u moeilijk verdragen kunt, met bijzondere liefde, dan kunt u, in uw eigen zonde en armzaligheid, zeker zijn van Gods bijzondere liefde voor u!

-----------------------------------------------------

Vergeet niet hun wel te doen, die u vergeten en over het hoofd zien, dan zult u een echt kind zijn van de Vader, Die Zijn zon laat opkomen over bozen en goeden.

-----------------------------------------------------

***************************************************************************************************

Wie de dingen in orde maakt,

voor hij gaat slapen.....

.......wordt wakker met een glimlach!

***************************************************************************************************

Rating: 4.6666666666667 sterren
3 stemmen