Juich heuvels, juich bergen

valleien en dalen,

't is tijd om te zingen

Gods grootheid verhalen!

 

't Is tijd om te zingen

door tranen, verdriet,

God prijzen en eren

ook al voel je 't niet!

 

Door dalen van Lockdown

met Corona gevuld,

het leert ons te bidden

en 't leert ons geduld!

 

 

Rating: 0 sterren
0 stemmen

Juich voor de Here

't is tijd om te zingen,

jubel het uit

ook in kleine dingen!

 

Zing bergen, zing heuvels

zing dalen en weiden,

om waar we ook zijn

ons te verblijden!

 

Als de wereld nu schudt

klinkt opnieuw een gezang

't is tijd om te zingen:

Vrees niet, wees niet bang!