Als je dorst hebt naar het leven,

kom en drink uit de Fontein,

uit de Bron van Levend water

elke dag mag je daar zijn!

Jesaja 55:1.

" O, alle dorstigen kom tot de wateren 

en u die geen geld  hebt, kom,

koop en eet, ja, kom, koop zonder geld,

zonder prijs, wijn en melk". 

Johannes 4:13-14.

"....maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen".

Johannes 7:37-38.

"Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.

Wie in Mij gelooft zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien".

******************************************

 

Alle dorstigen mogen komen,

gratis drinken bij de Heer,

als je geproefd hebt van dit water

dan wil je eigenlijk steeds meer!

 

Dan word je zelf een bron van leven

van binnen uit stroomt watervloed,

je bent door Jezus schoon gewassen,

gereinigd door Zijn kostbaar bloed!

Els Hengstman-van Olst.

Rating: 4 sterren
1 stem