Wat God ons heeft beloofd

dat ooit eens komen zou,

is in Jezus reeds geschied

door Gods Liefde en Zijn trouw.

 

Want een Kind is ons geboren

een Zoon is ons gegeven,

de heerschappij rust op Zijn schouders

en in Hem is Eeuwig leven!

 

Hij is de lang verwachte Heiland

de blinkende Morgenster,

kwam uit de Hemel naar ons toe

en is vlakbij en niet meer ver!

 

Gods beloften zijn in Jezus

eeuwigdurend en vol kracht,

geschonken aan een verloren wereld

in die bijzondere Stille Nacht!

Els Hengstman-van Olst.

 

 

Lucas 24:44

Jesaja 9:5

Matth. 2:9-11

Openbaring 22:16

Rating: 0 sterren
0 stemmen