Maak je geen zorgen!

I Corinthiërs 7:32.

"En ik wil dat u zonder zorgen bent!"

Psalm 55:23.

"Werp uw zorg op de Heere

en Hij zal u onderhouden;

Hij zal voor eeuwig niet toelaten

dat de rechtvaardige wankelt."

1 Petrus 5:7.

"Werp al uw zorgen op Hem,

want Hij zorgt voor u".

********************************************