Gedaan aan je naaste.

Door wat jij gedaan hebt

aan je naaste diep in nood,

mochten zij ervaren

het was Gods hulp die jij hen bood!

Al was het maar wat water

of een maaltijd om te eten,

God zal dat zeker zegenen

zodat zij hun leed vergeten!

Want wat jij aan de minste

met erbarmen hebt gedaan,

deed je voor de Here Jezus

vol Liefde wil Hij naast hen staan!

Rating: 0 sterren
0 stemmen

Tekst: Rikkert Zuiderveld.

Mattheus 25:34-40

Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten,

toen Ik dorst had bood je Mij je beker aan

en wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders

zegt Jezus, dat heb je aan Mij gedaan!.

 

Toen Ik koud was gaf je Mij je eigen kleren,

Ik was een vreemdeling jij liet Mij binnengaan

en wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders

zegt Jezus, dat heb je aan Mij gedaan!

 

Toen Ik ziek was ben jij mij komen helpen,

Ik was gevangen jij ging niet bij Mij vandaan

en wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders

zegt Jezus, dat heb je aan Mij gedaan!

********************************************************,