Hij zat bij hen aan tafel

maar ze kenden Hem niet meer,

ze hadden echt niet door:

Hij was hun opgestane Heer!

 

Hij nam het brood en brak het

en sprak een zegen uit,

oh hun ogen gingen open

bij het bekende stemgeluid!

 

En opnieuw kwam Hij bij hen

ja, in hun midden staan

en zei: "Vrede zij met jullie"

maar ze konden dat niet aan!

 

Ze dachten echt een geest te zien

maar Hij stelde hen gerust:

"Kijk naar Mijn handen en Mijn voeten

en wees van Mij bewust!"

 

"Geef Mij maar wat te eten"

vroeg Hij op vriendelijke toon,

ze konden het haast niet geloven

het klonk eigenlijk zo gewoon!

 

Hij toonde hen Zijn handen:

"Ik ben geen geest" zei Hij,

"die heeft geen vlees en botten

raak Mij aan en kom bij Mij!"

 

Ze waren allen stomverbaasd

want Jezus was er weer,

grote blijdschap vulde hen

over hun opgestane Heer!

Els Hengstman-van Olst.

 

Lucas 25:30-32

Lucas 25:36-43