Ik tel al jouw tranen

en ken jouw diep verdriet,

gehuild in het verborgene

waar niemand 't weet of ziet.

 

Ik hoor jouw diepe zuchten

en hoor ook al jouw vragen,

alles is Mij bekend

en Ik zal je zeker dragen.

 

Psalm 39:13a

"Luister naar mijn gebed, Heer, ik roep U om hulp!

Zwijg niet als ik huilend tot U bid!

**************

Twijfel nooit Mijn lieve kind

aan Mijn hulp en bijstand,

roep naar Mij in al jouw moeiten

en pak Mijn uitgestoken hand!

 

Hoe diep jouw nood ook zijn mag

blijf vertrouwen op Mijn kracht,

op Mijn onbegrensde Liefde

die al jouw pijn verzacht!

Els Hengstman-van Olst