De Koning komt eraan!

Heb je 't al gehoord,

het wordt gefluisterd door de bomen,

geroepen van de daken,

de Koning zal spoedig komen!

 

 

Het witte paard dat staat al klaar,

trappelend om te gaan,

met duizendtallen Engelen,

ja, de Koning komt eraan!

Zijn Majesteit is ongekend,

vol Glorieuze luister,

de aarde houdt haar adem in,

'k hoor overal gefluister!

 

 

De Koning komt, dus maak je klaar,

Zijn Naam is:  "Ik Die Ben",

Jezus, Messias, Overwinnaar,

Zoon van God, de Amén!

Els Hengstman-van Olst.