Blijvende Liefde.

1 Corinthiërs 1:28.

"Wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is,

heeft God uitverkoren".