Oh laat er op dit Kerstfeest

Vrede mogen zijn,

daar waar oorlog is en wanhoop

Gods Vrede in eenzaamheid en pijn.

 

Dat Jezus Licht mag schijnen

in duisternis en smart,

dat Zijn aanwezigheid zal brengen

Vrede in elk mensenhart!

 

Zodat waar ook op de wereld

Liefde stroomt vanuit Gods troon

en iedereen zal verblijden

want Jezus is de Vredevorst en Zoon!

 

Dat dit Kerstfeest voor een ieder

Jezus Vrede brengen zal,

bij onze geliefden en familie

ja Vrede....overal!

Els Hengstman-van Olst.

Rating: 0 sterren
0 stemmen