Als ik denk aan Gods gedachten

dan duizelt het in mij,

'k kan het niet bevatten

zó oneindig groot is Hij!

 

Hij hoeft maar iets te spreken

Zijn Woord brengt het tot stand,

álles is voor God mogelijk

door Zijn volmaakte Meesterhand!

Jesaja 55:8-9

"Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten

en uw wegen zijn niet Mijn wegen,

spreekt de Here.

Want zoals de hemel hoger is dan de aarde,

zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten".

************************

Zijn gedachten zijn veel hoger

dan die van álle mensen,

Hij weet al voor wij vragen

wat we  zo vurig wensen!

 

Veel kunnen wij begrijpen

omdat Hij wijsheid geeft,

maar hoger zijn Gods gedachten

over ál wat op de aarde leeft!

Els Hengstman-van Olst.