Ze konden het niet bevatten

zo veel in korte tijd,

eerst was er diepe droefheid

maar nu is hun hart verblijd!

 

Ze hadden het over Zijn lijden

terwijl ze daar zo zaten

en over het lege graf

maar hadden niets in de gaten!

 

Want plotseling stond Hij bij hen

de opgestane Heer,

hun vreugde was enorm

want hun Meester was er weer!

Johannes 20:19-21

"Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u!

En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zei u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u!"

**************************

"Mijn Vrede geef Ik jullie", 

Hij sprak hen vriendelijk aan,

"wat Ik volbracht heb aan het kruis

heb Ik voor jullie gedaan!"

 

"De weg naar God Mijn Vader

is nu open voor iedereen,

vertel de mensen over Mij

en over de weggerolde steen!"

 

"Want het graf is leeg

Ik leef en heb Mijzelf gegeven

opdat een ieder die gelooft

voor eeuwig met Mij zal leven."

Els Hengstman-van Olst.

 

Rating: 0 sterren
0 stemmen