Er is een Allerhoogste schuilplaats

vlakbij Jezus Troon,

je bent veilig en geborgen

en bewaakt door Vaders Zoon.

 

De toegang tot die verborgen plek

is alleen voor al Gods kinderen,

de ingang is via het houten kruis

en niets kan hen verhinderen.

 

 

Want Jezus is de enige weg

de Deur waardoor wij binnengaan

naar de geheime schuilplaats

waar wij in vrijheid voor Hem staan.

 

Wij zijn geborgen en beveiligd

door Jezus kostbaar bloed

en verblijven in Gods schuilplaats

waar Jezus Zelf ons open doet!

Els Hengstman-van Olst.