Soms heb je een Engel nodig!

Lukas 1:26-38  

"...En toen de Engel bij haar binnengekomen was zei hij:

Wees gegroet, begenadigde onder de vrouwen. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. 

….En u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden en God de Heere zal Hem de troon van Zijn vader David geven...."

"....De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden".