Soms heb je een Engel nodig!

Lukas 1:26-38  

"...En toen de Engel bij haar binnengekomen was zei hij:

Wees gegroet, begenadigde onder de vrouwen. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. 

….En u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden en God de Heere zal Hem de troon van Zijn vader David geven...."

"....De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden".

 

 

Soms heb je een Engel nodig,

zoals Maria op een dag,

begenadigd in Gods ogen

omdat Hij haar kende en haar zag!

 

Ze kwam uit Davids voorgeslacht

en zuiver was haar hart,

samen met haar man Jozef

zette God hen voor Hem apart!

 

Ze zou een Kindje krijgen

van Gods wegen, door de Geest,

een wonder onbeschrijfelijk,

zoiets was er nog nooit geweest.

 

En Gabriel de Engel zei:

"Noem Hem Jezus, Hoogste Zoon,

Hij zal Koning zijn voor eeuwig,

God geeft Hem Zijn vader Davids Troon!"

 

Engel Gabriel.

Davids Troon.

Maar Maria in verwarring,

vroeg de Engel hoe dat kan:

"Ik ben nog maagd en heb geen omgang

met mijn ondertrouwde man!"

 

De Engel Gods gaf haar ten antwoord

dat Gods Heilige Geest met macht,

haar zal overschaduwen

en vullen met Zijn kracht!

 

Ja, soms heb je een Engel nodig,

zoals Maria en haar man,

om een wonder te ontvangen

wat alleen door God de Vader kan!

Els Hengstman-van Olst.

 

Rating: 0 sterren
0 stemmen