Gods Design!

Jesaja 61: 10

Ik ben zeer vrolijk in de Heere,

mijn ziel verheugt zich in mijn God,

want Hij heeft mij bekleed met klederen van Heil,

de mantel van Gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan,

zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad

en een bruid zich tooit met haar sieraden".

                                                                                           ****************************************