Als een bron, diep in mijn hart,

zuiver en klaar, vol sprankelende druppels,

zó rijst de roep op naar mijn God:

"Vader, oh Vader,

mijn ziel verlangt naar U"!

Heel mijn wezen is één schreeuw,

naar de Prins van Liefde.

 

 

Mijn arme oude natuur verzet zich,

tegen de Eeuwige voortstuwende Liefde

van de Almachtige!

Mijn ziel is als een open bloem,

klaar om Zijn Liefde in te drinken.

Om eindelijk tot rust te komen,

om verzadigd te zijn van Hem

en alleen nog maar te rusten

aan Zijn groot Vaderhart!

"Vader begrijpt U dat,

oh, U kenner van de ziel?

 

Een Bron die nimmer ophoudt te vloeien,

totdat wij eenmaal Thuis komen

en daar zal het verlangende hart

vervuld worden voor Eeuwig

met lofzang en glorie!

Els Hengstman-van Olst.

Jesaja 12:3.

"U zult met vreugde water scheppen,

uit de bronnen van het Heil"!

*************************************************

                                             www.turnbacktogod.com

Rating: 5 sterren
1 stem