Als God ons niet beschermt

en waarschuwt voor het kwaad,

ons elke dag weer leidt

dan was het misschien te laat!

 

Maar Jezus is de Weg

en Leidsman van ons leven,

als we Hem steeds volgen

kan Hij Zijn zegen geven.

 

Hij is ook de Waarheid

maakt ons van leugens vrij,

dan wandelen wij in 't Licht

want Jezus is er bij!

 

En tevens is Hij 't leven

en droeg voor ons de straf

toen Hij stierf aan het kruis

nam Hij de dood mee in het graf!

 

Alleen in Jezus is er Vrede

dus maak je maar geen zorgen,

Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven

je bent veilig en geborgen!

Efeze 6:14

Els Hengstman-van Olst.