Jij kostbaar kleine kudde

schaapjes van Gods weide,

Hij is jouw goede Herder

kom laat je door Hem leiden.

 

Je bent Gods tortelduifje

neergestreken op Zijn hand,

een edele olijf

geplant in Heilig land!

 

Gods oogappeltje ben jij

klein volkje Israël,

Hij zal spoedig komen

en maakt dan alles wel!

 

Zijn voeten zullen staan

in Jeruzalem Gods stad,

vrees niet klein tortelduifje

niemand doet jou wat!

 

Want God zal over je waken

als een vader over zijn kind,

als een zwaluw over zijn jongen

omdat Hij jou bemint!

Els Hengstman-van Olst.