Ik werd de rechtszaal ingeleid,

de aanklager keek naar mij,

een duivelse grijns op zijn gezicht,

'k voelde mij er akelig bij!

 

Hij somde al mijn fouten op

mijn zonden en mijn falen,

hij genoot er zichtbaar van

mij omlaag te halen.

 

Tot in details herhaalde hij,

de Rechter luisterde geduldig,

de klager had volkomen recht

en ik voelde mij zó schuldig.

Jesaja 54:17

"Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zal u in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten van de Heer en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord van de Heer".

******************************

* Hij is God de Rechter

* De hogepriester zijn wij.

* de Engel is de Advocaat Jezus

* satan is de aanklager.

* de vuile kleren is het boetekleed.

* feestkleren zijn de klederen van het Heil.

******************************

 

 

Zacharia 3:1

"Daarna liet Hij mij de hogepriester Jozua zien, die voor het aangezicht van de Engel van de Heere stond, terwijl de satan  aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen".

"Nu was Jozua in vuile kleren gekleed  terwijl hij voor het aangezicht van de Engel stond"

"Trek hem de vuile kleren uit!

"Zie Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken!"

***************************

 

 

Toen stond opeens een Man op

gekleed in een wit pak,

Advocaat stond op Zijn kaartje

dat was dus Zijn vak!

 

Hij kwam ons tussenbeide

en sprak de klager aan:

dit zijn oude feiten

en lang geleden weggedaan!

 

De boete voor haar zonden

die is al reeds betaald,

er bestaat geen strafblad,

jij klager hebt gefaald!

 

De Rechter sprak met passie:

Ik zie geen aanklacht staan,

ga, je bent echt vrij

trek geen boetekleed meer aan!

 

De Man in wit Hij lachte,

de overwinning is een feit,

geen schulden meer of aanklacht

Eeuwig door Hem bevrijd!

Els Hengstman-van Olst.

Klaagliederen 3:58

"U voert o Here mijn rechtsgeding".

***************************

 

 

 

 

Rating: 3 sterren
2 stemmen