Jeruzalem, uw Koning komt.

Heer, Uw volk wordt geknecht en belaagd,

vermoord worden zij, die U hebt uitverkoren,

van huis, haard en land worden zijn verjaagd

en tóch zullen zij U altijd toebehoren.

 

Dit volk dat U liefhebt, vanaf verre tijden,

Uw Oogappel, schreeuwt onder oorlogsgeweld,

duizenden en nog eens duizenden lijden,

de trotse Ceder is bijna geveld.

 

 

 

En nóg slaapt Uw volk en kan niet begrijpen,

waarom de Koning der koningen niet komt,

Israëls vijanden willen niet wijken,

gaan steeds maar door, tot Uw volk is verstomt.

Maak u klaar, oh gij uitverkorenen,

waak en slaap niet, oh volk van God,

Hij die eens gekroond met doornen,

brengt spoedig een keer in Israëls lot!

Dan loopt men juichend door Jeruzalems straten

en met palmen brengt men Hem de eer,

elk huis en hof is dan verlaten,

want een ieder knielt voor Jezus neer.

 

En Sions dochters en Israëls zonen,

zij zullen jubelen voor Gods Troon,

in rust en vrede zal men dan wonen,

voor Eeuwig veilig in Jezus, Gods Zoon!

Els Hengstman-van Olst.

 

 

Rating: 4.3333333333333 sterren
3 stemmen