Voorbij de horizon van lijden,

voorbij de grenzen  van verdriet,

glanzen gouden straten

een Hemels oord ligt in 't verschiet.

 

Daar is geen zee van tranen,

geen jammerklacht wordt er gehoord,

voor eeuwig thuis bij Jezus

en blijdschap ongestoord.

 

Johannes 14:2-3

"In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen;

als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben.

Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.

En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben".

*******************************************

Want alle bittere tranen

die God met zorg bewaarde,

veegt Hij van onze ogen

die wij huilden op de aarde.

 

Achter sluiers van de wereld

ligt een Eeuwig Vaderhuis,

wijd staat Gods deur open:

welkom bij Jezus Thuis!

Els Hengstman-van Olst.

 

Rating: 5 sterren
1 stem