Er lag een bijtje in het water

en spartelde in het rond,

ik was zo blij dat ik voorbijkwam

en het arme beestje vond.

 

Behoedzaam zette ik het bijtje

op een bloempje in de bak,

ze was zó broos en teer

'k was bang dat ik haar brak!

 

Maar na een poosje rusten

bewoog ze zich toch weer

en ging voorzichtig lopen,

oh, ik dankte God de Heer!

Zo wil ook onze Vader

ons helpen in de nood,

Hij redt ons en beschermt ons

Zijn macht is oneindig groot!

 

Dan mogen wij weer hopen

en springen van geluk,

net als dat kleine bijtje,

mijn dag kan niet meer stuk!

Els Hengstman-van Olst.

Rating: 5 sterren
1 stem