En opnieuw wandelen mensen

in diepe duisternis

en leven in een wereld

waar dood de schaduw is!

 

Toch zal over hen schijnen

een ongekend groot Licht,

God wil hen graag verblijden

't straalt van Zijn gezicht!

 

Want een Kind is ons geboren

een Zoon is ons gegeven

de heerschappij rust op Hem

Hij geeft ons eeuwig leven!

 

En Zijn grote naam zal zijn:

Wonderlijk en Raadsman,

Sterke God, Eeuwige Vader

Vredevorst Die alles kan!

 

Er zal geen einde komen

aan recht en heerschappij,

als Jezus op Davids troon zit

is de duisternis voorbij!

 

Want Hij zal ooit regeren

met Goddelijke kracht

en dit ongekende Licht

is het Kind dat Vrede bracht!

Els Hengstman-van Olst

 

Jesaja 9:1-6

2 Kor. 4:6

Johannes 8:12

 

 

Rating: 0 sterren
0 stemmen