Jesaja 53:4

"Nochtans, onze ziekten heeft Hij op zich genomen

en onze smarten gedragen".

".....en door Zijn striemen bent u genezen"

**************************************************************