Als de bazuin van God zal klinken

zullen de graven opengaan,

zij die in Christus zijn gestorven

zullen als eerste op gaan staan.

 

Dan gaan wij hen volgen

en Jezus ontmoeten op een wolk,

vol vreugde Huiswaarts keren

wij Gods eigen geliefde volk.

 

En voor eeuwig zijn wij samen

met Hem Die Zijn leven gaf,

nooit meer lijden, nooit meer tranen

want Hij droeg voor ons de straf.

 

 

1 Thessalonicenzen 4:16

Hosea 2:18-19

"Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen:

ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen

in gerechtigheid en in barmhartigheid.

In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen;

en u zult de Heere kennen."

****************

En de Vader bereidt een feestmaal

voor Zijn Zoon en voor de bruid

en vele, vele engelen

jubelen het vol vreugde uit.

 

Dan vallen wij in aanbidding

voor onze Heiland neer,

Hij is niet alleen de Bruidegom

maar óók de geliefde Heer!

Els Hengstman-van Olst.