Hij kon niet meer, het was té veel,

de ziekte verminkte zijn leven,

hij was zó bang, zó hopeloos,

alleen nog vrees en beven.

 

Hij was alleen en niemand hielp hem,

hij was dé outcast van de stad,

geen vriendelijk woord, of een lieve knuffel,

niemand die enig medelijden had!

 

Maar dan opeens stond daar Die Man,

hij had van Hem vernomen,

dat Hij zieken en melaatsen genas

en nu was Hij naar hem gekomen!

 

"Oh, als U kunt, genees mij dan",

hij huilde en smeekte Hem

en Jezus diep, ja diep bewogen,

genas hem bij de volmacht van Zijn stem!

Els Hengstman-van Olst.

Lucas 17:11-19

"En toen Hij het dorp wilde binnen gaan,

kwamen tien melaatse mannen naar Hem toe,

die op een afstand bleven staan.

En zij verhieven hun stem en zeiden:

"Jezus, Meester, ontferm U over ons"

 

En toen één van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug,

terwijl hij met luide stem God verheerlijkte.

en hij wierp zich met het gezicht ter aarde

voor zijn voeten en dankte Hem."

=============================================

Rating: 0 sterren
0 stemmen