Grootste Man in de geschiedenis.

*De grootste Man in de geschiedenis, had geen         dienaren, toch noemden men Hem Meester. 

* Hij had geen beroep, toch werd Hij Leraar genoemd.

* Hij was geen arts, maar ze noemden Hem    Heelmeester.

* Ook had Hij geen leger, maar de koningen van de aarde waren bang voor Hem.

* Hij heeft nooit een militaire oorlog gewonnen, maar Hij overwon de wereld!

* Misdaden heeft Hij niet gedaan en toch werd Hij gekruisigd.

* Hij werd begraven in een grot, maar Hij leeft vandaag!

Zijn naam is Jezus!

*********************************************

( Joshua Feuerstein: vertaald door Els Hengstman-van Olst.) 

 

Rating: 0 sterren
0 stemmen