Het Levende Water!

 

Er is een Bron van Levend Water,

voor allen die zó dorstig zijn,

het geeft je niet alleen verfrissing,

maar wast ook schoon, van zonden rein!

 

Kom daal toch af naar 't Levend Water,

ja drink van Hem, Hij is zo trouw,

't is Jezus Zelf Die 't ons beloofd heeft,

een vloed van water stroomt dan uit jou!

 

De Bron zal altijd blijven stromen,

vanuit de Troon, vanuit Gods hart,

het water zuivert van alle zonden,

stilt je verlangen en heelt je smart.

 

Dit pure water geeft de Heiland,

Hij biedt het aan, 't als de dauw

oh pak de beker uit Zijn handen

en drink van Hem, 't is echt voor jou!

Els Hengtman-van Olst.

 

 

 

Johannes 4:10, 14

"Jezus antwoordde en zei....:

.....Hij zou u Levend Water gegeven hebben".

"....maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in Eeuwigheid geen dorst meer krijgen.

Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven". 

************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rating: 5 sterren
1 stem