Het begon zó mooi!


Het begon zó mooi,

in de Hof van Eden,

het eerste paar,

vol zalig geluk.

 

Maar de boze kwam

en deed zoals altijd,

hij verstoorde alles

en maakte hen stuk.

 

Vol leugens en arglist,

verleidde hij Eva,

ze bezwijkt bij de aanblik

van de vrucht die ze ziet

ze vergeet de waarschuwingen

en Gods geboden, want God zei:

"Eva, eet daarvan niet!

 

Rating: 5 sterren
1 stem

De gevolgen waren

van gigantische impact,

schaamte, dood, zonden,

de scheiding van God.

 

Ze moesten onmiddellijk

de Hof gaan verlaten

en wat was hun bestemming,

wat was hun lot?

 

 

 

 

 

 

******************************

Genesis 3: 23-24.

"Daarom zond de Heere God hem weg uit de Hof van Eden, om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was.

Hij verdreef de mens en plaatste ten Oosten van de Hof van Eden, de Cherubs met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des Levens te bewaken".

==============================

Maar God beloofde,

Ik zorg voor een wending,

Ik zorg voor een Redder,

iets buitengewoon!

 

Wat toen kapot ging

in de Hof van Eden,

is nu weer hersteld,

door Jezus Mijn Zoon!

 

Nu is er geen scheiding,

geen angst en geen schaamte,

want Jezus verdreef die

aan het ruw houten kruis.

 

De tuin van Eden

moest worden verlaten,

maar de Tweede Adam,

geeft ons een Eeuwig Tehuis!

 

Els Hengstman-van Olst.

 

 


Leuk gedicht over Adam en Eva. Trouwens niet door mij gemaakt!

Met de groeten van de Heer!

Adam leefde lang geleden,

eenzaam in de tuin van Eden,

met de zegen van de Heer,

wat verlangt een mens nog meer?

 

Hij liep lekker in zijn blootje,

baadde zon en baadde pootje,

in het water van de beek,

zeven dagen van de week.

 

Adam leefde zonder zorgen,

tot dat hij op zekere morgen,

plotseling ontdekte dat,

ieder dier een vrouwtje had!

 

Hij zei: "Heer, ik wil niet klagen,

maar ik zou U willen vragen,

onderdanig en beleefd,

of U ook voor mij een vrouwtje heeft?"

 

 

 

Rating: 5 sterren
2 stemmen

"Goed" zei God,  "Ik zal Mijn best doen,

maar dan moet jij zelf de rest doen.

Ik zal zorgen voor een vrouw,

die haar leven deelt met jou".

 

Adam liep van pret te zingen,

hij kocht twee paar verlovingsringen,

"Prijs de Heer, ik krijg een wijf,

al kost 't me een rib uit 't lijf!

 

En toen Adam lag te slapen,

heeft de Heer de  vrouw geschapen,.

't Was een droom van elke man,

alles d'r op en alles d'r aan.

 

En ze leefden heel tevreden,

samen in de tuin van Eden!

Tot dat op zekere dag,

Eva de boom met appels zag.

 

 

 

Eva dacht: "Wat kan het schaden,

aan een boom zó vol geladen,

ofschoon de Heer het mij verbiedt,

mist men één, twee appels niet!

 

Eva brandde van verlangen,

toen zij al dat fruit zag hangen!

Ze nam een hap, terwijl ze zei:

"An apple a day, keeps the doctor away!"

 

Toen was't  gedaan met het mooie leven,

het Paradijs werd opgeheven,

door een appel, zo ik weet,

werken wij ons in het zweet!

 

Door het eten van die appel,

werken wij ons nu te sappel:

het is daarom dat ik beweer:

"snoep verstandig, eet een peer,

met de groeten van de Heer!"