De bekeuring.

Colossenzen 2:13.

"En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen...

samen met Hem levend gemaakt, door u al uw overtredingen te vergeven!"

***********************