Hij ging met hen naar buiten

en gaf ze een bevel:

"Ga niet weg uit Jeruzalem

totdat Ik het je vertel!"

 

"Maar wacht op de belofte

Mijn Vader zal die geven

zoals Ik 't heb gezegd

Hij vult je met Zijn leven!"

 

"De Heilige Geest zal komen

met sterke kracht van boven,

jullie zullen getuigen

en Mijn grote Naam gaan loven!"

 

Toen bedekte Hem een wolk

onttrok Hem aan hun zicht

en twee mannen in witte kleren

brachten een Godsbericht!

 

Ze zeiden tegen hen:

"Mannen van Galilee,

wat kijk je toch naar boven

God nam Zijn Zoon nu mee!"

 

"Maar Hij zal wederkomen

op dezelfde wijze daalt Hij neer,

vanuit Gods Heilige Hemel

komt Hij als Koning weer!"

Els Hengstman-van Olst.

 

 

 

 

 

 

Handelingen 1:4-11

Rating: 0 sterren
0 stemmen