De schepping zucht.

De schepping zucht en kreunt

en is in barensnood,

overal zijn rampen,

oorlog, geweld en dood!

 

Gods wereld Die Hij maakte

en waar Hij trots naar keek,

waarvan Hij kon genieten,

liet zijn Schepper in de steek!

 

Mattheus 24:6-14.

"U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.

Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan......

en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

…..Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden".

***************************

 

 

 

Overal zijn tornado's

en vulkanen barsten uit,

vuur en lavastromen

met donderend geluid.

 

De mensen die zijn radeloos

en roepen naar omhoog,

als ik al die beelden zie

houd ik het niet meer droog!

 

Maar God voorspelde in Zijn woord

dat rampen zullen komen,

als teken van zijn wederkomst

waarvan ik slechts kan dromen!

Els Hengstman-van Olst.