===========================

Sta op, dochter van Sion,

doe de dag ontwaken

met je vreugde en je lach!

===========================

 

De Verlosser zalft je om mee te gaan

in de optocht naar Zijn huis.

Zijn reinigde bloed heeft jou een

gelijkwaardige erfgenaam gemaakt,

samen met de zonen van Adam.

 

Schud het doodskleed af

van de meningen uit de

geschiedenis en traditie,

die je zo lang gevangen hebben

gehouden en jou hebben beroofd

van je vrijheid!

"Ik zal je de sleutels geven van het Koninkrijk van de Hemelen. De deuren die jij op aarde sluit, zullen in de Hemel gesloten zijn en de deuren die jij op aarde opent, zullen in de Hemel geopend zijn."

Mattheus 16:19.

 

Sta op, dochter van Sion,

doe de dag ontwaken

met je vreugde en gelach!

==============================

Ga de relatie aan, de weg is open,

neem de houding van een leerling aan.

Ontvang de ondoorgrondelijke

schatten die Hij voor je heeft

en die door jou weer doorgegeven

kunnen worden.

 

Wedijver niet om gunst of positie,

integendeel, bekleed jezelf met

ootmoed en stilte,

wat elke leerling betaamt.

Je Verlosser is Sterk in de strijd!

 

  

 

 

 

 

Meest geliefde dochter, je bent

een geschenk en niet een vloek.

Jouw aanwezigheid bouwt op je inzicht en wijsheid,

gebruik die om het Lichaam op te bouwen,

onderscheidend wat de Waarheid is.

 

============================================================

Sta op, dochter van Sion,

doe de dag ontwaken,

met je vreugde en je gelach!

============================================================

Laat de hand van de Meester je vormen,

laat de kool van het altaar

je lippen aanraken.

 

Wees Heilig!  Apart gezet;

bekrachtigd om vrijmoedig te spreken.

Laat Zijn vriendschap je in staat

stellen je bestemming te vinden.

 

Schud de kettingen van meningen en gedachten

uit het verleden van je af.

Je bent bemind door de Geliefde.

Zijn verlossing heeft jou gekwalificeerd om een volledige

erfgenaam van de Belofte te zijn.

 

Ga voort met waardigheid.

Doe alles weg wat je hindert.

Voeg je bij de duizenden die optrekken,

optrekken over het land.

De Waarheid verkondigend!

 

============================================================

Sta op, dochter van Sion,

doe de dag ontwaken

met je vreugde en je gelach!

============================================================

 

Rating: 4.5 sterren
2 stemmen