God schonk Zijn Eniggeboren Zoon

als een cadeau aan deze aarde,

nooit was er zó iets kostbaars

zó uitmuntend en van waarde!

 

Ook al zag men het niet direct

-Hij was "verpakt" in doeken-

maar de herders wisten het

en gingen Hem samen zoeken.

 

Want het was aan hen verteld

vergezeld met Hemelkoren,

een buitengewoon kerstgeschenk

was die nacht geboren.

 

En niemand kon ons redden

wat wij ook zouden bedenken,

daarom heeft de Vader ons

Zijn Enige Zoon willen schenken.

 

Hij is een ultiem Gods cadeau

in Hem kun je heil ontvangen,

open je hart maar voor Jezus

Hij kent jouw diepst verlangen!

 

Ja, God gaf ons Zijn Geliefde Zoon

aan een wereld in diep verdriet

en Hij is het Enige geschenk

dat voor de mensheid uitkomst biedt!

Romeinen 6:23

Els Hengstman-van Olst