Al huilende kwam ze

en knielde bij Jezus,         

haar tranen doorweekte

Zijn stoffige voet.

Ze kuste en kuste

die over en over

en niemand deed ooit aan Hem zoveel goed!

 

Ze boog haar hoofd

zó diep voor Hem neder

en droogde Zijn voeten

met haar prachtige haar.

Ze zalfde Zijn voeten

met olie zó kostbaar,

het was voor haar Jezus

een liefdes gebaar!

 

 

 

 

 

 

De mensen zeiden:

"Hij moest nu toch weten,

wie zij echt is die zó bij Hem huilt!

Als Hij behoord onder de Profeten,

weet Hij toch wat er écht in haar schuilt!"

 

--Maar niemand deed ooit aan Hem, wat zij deed!--

 

Al waren haar zonden

als scharlaken zó rood,

Hij kende haar hart

vol van tedere liefde

en vergaf al haar zonden

door Zijn bittere dood!

 

Els Hengstman-van Olst.

 

=========================

 

 

Lucas 7:37-38.

En zie, een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat Hij in het huis van de Farizeeër aanlag en zei bracht een albasten fles met zalf mee.

En staande achter Zijn voeten, begon zij huilend zijn voeten nat te maken met haar tranen en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd en zij kuste Zijn voeten en zalfde ze met zalf!

Rating: 4.3333333333333 sterren
3 stemmen