Psalm 55:23.

"Werp uw zorgen op de Heere

en Hij zal u onderhouden;

Hij zal voor eeuwig niet toelaten

dat de rechtvaardige wankelt"