Habakuk 3:17-19.

"Al zou de vijgenboom niet in bloei staan

en er geen vrucht aan de wijnstok zijn,

al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen

en zullen de velden geen voedsel voortbrengen,

al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn

en er geen rund in de stallen over zijn,

ik zal dan toch in de Here van vreugde opspringen,

mij verheugen in de God van mijn heil.

De Here Here is mijn kracht,

Hij maakt mijn voeten als die van de hinden

en Hij doet mij treden op mijn hoogten

********************************************************

Rating: 4 sterren
3 stemmen