Wie ben jij?

God heeft jou gemaakt!

Efeze 2:10 en Efeze 4:24.

Je bent Zijn kind, een kind van het Licht!

Johannes 1:12 en 1 Thess. 5:5.

Je bent door Hem geliefd!

Romeinen 5:8 en Johannes 3:16.

Hij kent je volledig!

Psalm 1:39

Je bent één met Hem en met Hem verzoend.

1 Kor. 6:17 en Kol. 3:3

Romeinen 5:11.

En dat alles door het offer van Jezus.

Openbaring 5:9

God is met je en dichtbij je!

Jesaja 41:10 en Hand. 17:27

Door genade ben je gered en vergeven!

Efeze 2:8 en 1 Joh. 1:9

Hij zal je beschermen en bewaken.

Jozua 1:9 en Psalm 91.

Je bent Hem alles waard.

Lucas 12:6-7

Hij heeft grote plannen.

Jesaja 55:8-9

En een hoopvolle toekomst voor je.

Jeremia 29:11

Door zijn kracht, ben je tegen alles bestand!

Phil. 4:13

O ja, je bent een Hemelburger!

Phil. 3:20

Rating: 0 sterren
0 stemmen