Wie ben jij?

God heeft jou gemaakt!

Efeze 2:10 en Efeze 4:24.

Je bent Zijn kind, een kind van het Licht!

Johannes 1:12 en 1 Thess. 5:5.

Je bent door Hem geliefd!

Romeinen 5:8 en Johannes 3:16.